CET regeling gefaciliteerd door Haspel 


Per 1 januari 2014 heeft er een verschuiving plaatsgevonden binnen de inrichting van de Geestelijke Gezondheidszorg in Nederland. De grote lijnen daarin zijn:

Onder meer om deze veranderingen mogelijk te maken is de 'CET'- regeling in het leven geroepen: voor Consultaties, E-health en de inzet van Triageinstrumenten.  Haspel is door de zorggroepen Chronos, BeRoEmD en Beter in Bommelerwaard gevraagd om de CET- regeling voor de regio Meierij / Bommelerwaard in te regelen en verder uit te voeren.

Huisartsen met een POH-GGZ in de praktijk ontvangen van de zorgverzekeraars een bepaald bedrag per jaar per ingeschreven patiënt. Haspel dient de aanvraag voor deze gelden namens de huisarts in. De huisarts ontvangt vervolgens een beschikking van de zorgverzekeraars en kan hiermee het geld voor de CET- regeling declareren. Haspel incasseert middels een automatische incasso deze gelden, welke worden besteed aan de consultaties, e-health en triageinstrument.

De participatie in deze regeling binnen onze kring is zeer groot, zowel door huisartsen die een POH GGZ vanuit Haspel hebben geplaatst als door overige huisartsen. Hierdoor vond er in bijvoorbeeld 2018 in totaal 492 maal een face-to-face consultatie plaats en 92 maal een telefonische of mail consultatie. Het aantal modules E-health betrof in 2018 maar liefst 1854.

Hieronder vindt u een overzicht van de drie verschillende onderdelen van de CET- regeling, voorzien van een korte uitleg.

E-health

E-health staat voor 'Elektronische gezondheid', ook wel ‘zorg via internet’ te noemen. E-health neemt een steeds prominentere plek in de (geestelijke) gezondheidszorg in. Reguliere face-to-face gesprekken worden gecombineerd met onder meer online behandelmodules.
Haspel maakt voor de E-health gebruik van Minddistrict. Minddistrict is marktleider in E-health toepassingen en biedt een uitgebreid aanbod van modules aan. Onze POH's en huisartsen kunnen gebruik maken van bijna 100 verschillende modules. Zowel op de website als op de mobiel. Dit betreft zowel GGZ-modules voor volwassenen als voor jeugdigen.

Wanneer uw praktijk participeert in de CET- regeling in de regio Meierij / Bommelerwaard, kunnen u en uw POH-GGZ via Haspel gebruik maken van Minddistrict.

Nog geen account? Stuur dan een e-mail naar info@haspelggz.nl met daarin de volledige naam en het e-mailadres van degene waarvoor het account aangemaakt moet worden, dan maken wij een account aan.

Consultatie

Met ingang van 2015 wordt in de regio Meierij / Bommelerwaard invulling gegeven aan de consultatieregeling, die in het leven is geroepen in het verlengde van de regeling POH-GGZ.
Met de consultatieregeling worden een aantal doelen nagestreefd, namelijk (1) de patiënt zo lang en goed mogelijk in de eigen omgeving helpen met ondersteuning van de kennis van specialisten, (2) het voorkomen van onterechte verwijzingen naar de Basis GGZ en de specialistische GGZ en (3) het verhogen van het kennisniveau in de huisartsenpraktijk en het voorkomen van te late verwijzingen naar de Basis GGZ (BGGZ) en specialistische GGZ (SGGZ).

Als huisarts kunt u een eenmalige consultatieaanvraag doen bij een door het samenwerkingsverband gecontracteerde psycholoog, psychiater of kaderarts. Dit kan een face-to-face contact betreffen, eventueel binnen de huisartsenpraktijk, maar ook een uitgebreide mail of telefonische consultatie.
De gecontracteerde psychiaters, psychologen en kaderarts hebben allen een account op Zorgdomein, waarlangs zij kunnen worden gevraagd om een consultatie te doen. Deze verloopt dus hetzelfde als de somatische verwijzingen, direct vanuit het patiëntendossier.

Beslisondersteuning

De inzet van beslisondersteuning kan bijdragen aan het voorkomen van onnodige of onjuiste verwijzingen, dan wel het juist tijdig doorverwijzen van patiënten met ernstiger problematiek. Wij gebruiken bij voorkeur de 4DKL om een beeld te vormen van de ernst van klachten.

Versterking BasisGGZ

Met zorgverzekeraars CZ en VGZ zijn afspraken gemaakt dat de resterende gelden van de CET- regeling worden besteed aan de versterking van de samenwerking binnen de GGZ en met het sociale domein. Hiervoor organiseert Haspel netwerkbijeenkomsten, rondom de huisartsenpraktijk, op lokaal niveau. Deze bijeenkomsten worden goed bezocht en goed gewaardeerd, en dienen ertoe elkaar op '06-niveau' te leren kennen.

 

 

Onze missie is:

"Het bieden van integrale psychosociale zorg in de huisartsenpraktijk

met kwaliteitsborging vanuit onze organisatie"

Locatie Haspel GGZ

Europalaan 12A bis, 5232 BC
’s-Hertogenbosch
Telefoonnummer Haspel GGZ

073 - 203 6 203

 
Haspel E-mailadres

info@haspelggz.nl
Linkedin Haspel GGZ

Follow us!

 

Copyright © 2015 Haspel  POH -  GGZ 

Haspel GGZ Den Bosch
3+ regeling Haspel GGZ