Voor huisartsen


POH-GGZ om u te ontlasten

Een POH-GGZ kan van u de zorg voor patiënten met psychische klachten overnemen. U ontzorgen zodat u meer tijd heeft voor de reguliere patiënt in de praktijk. Haspel detacheert enkel kwalitatief hoogwaardige POH’s die altijd over actuele kennis en vaardigheden beschikken. Haspel is hiermee vooruitstrevend in de regio.

Haspel fungeert als samenwerkingsverband van de aangesloten huisartsen. Hierdoor kunnen ook individuele huisartspraktijken in aanmerking komen voor een POH-GGZ.

Lees meer over:

 

POH

POH via Haspel

Lees meer

3 plus regeling

3+ Regeling

Lees meer

Basis GGZ

Basis ggz

Lees meer

 

 

Onze missie is:

"Het bieden van integrale psycho-sociale zorg binnen de eerste lijn, onder verantwoordelijkheid van de huisarts, met kwaliteitsborging vanuit de organisatie"

Locatie Haspel GGZ

Bruistensingel 660, 5232 AJ
’s-Hertogenbosch
Telefoonnummer Haspel GGZ

088 - 8765220

 
Haspel E-mailadres

info@haspelggz.nl
Linkedin Haspel GGZ

Follow us!

 

Copyright © 2015 Haspel  POH -  GGZ 

Haspel GGZ Den Bosch
Stichting Haspel GGZ voor huisartsen