Scholingen en opleidingen 


Wij bieden de POH's en huisartsen in de regio NBNO scholingen en opleidingen aan. Voor de opleidingen (bv ACT, EMDR, Emotion freedom techniek) wordt geen bijdrage gevraagd aan POH's die niet aan Haspel verbonden zijn. Scholingen die op verbetering van de patiëntenzorg zijn gericht (bv autisme, LVB, Hoog sensitiviteit) worden zo mogelijk gratis aangeboden.

Voor informatie over de opleidingen en scholingen najaar 2019 klik 

3 + Regeling

Overzicht scholing en opleiding

Lees meer

Basis GGZ

Aanmelden

Lees meer

 

 

Onze missie is:

"Het bieden van integrale psycho-sociale zorg binnen de eerste lijn, onder verantwoordelijkheid van de huisarts, met kwaliteitsborging vanuit de organisatie"

Locatie Haspel GGZ

Bruistensingel 660, 5232 AJ
’s-Hertogenbosch
Telefoonnummer Haspel GGZ

088 - 8765220

 
Haspel E-mailadres

info@haspelggz.nl
Linkedin Haspel GGZ

Follow us!

 

Copyright © 2015 Haspel  POH -  GGZ 

Haspel GGZ Den Bosch
Haspel GGZ 's Hertogenbosch