Wat is een POH-ggz?


POH-ggz staat voor PraktijkOndersteuner Huisartsen in de Geestelijke Gezondheidzorg. De POH-ggz en de huisarts werken samen bij het begeleiden van mensen met psychische of psychosociale klachten.

Wat kan de POH-ggz voor u doen?

In één of twee gesprekken brengt de praktijkondersteuner  met u uw problemen en/of klachten in kaart; wat zijn uw klachten, weet u waar ze mee samenhangen en wat heeft u misschien al  geprobeerd om van uw klachten af te komen?

Vervolgens adviseert de POH-ggz u (in samenspraak met de huisarts) over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kan gaan om een vervolgtraject bij de huisarts en POH-ggz zelf of om een verwijzing naar een andere hulpverlener of instelling (bijvoorbeeld het wijkteam, het maatschappelijk werk, psycholoog/psychiater, een ggz-instelling, etc.).

Kort samengevat kan de POH-ggz u helpen door:

Wat zijn de kosten van een gesprek bij een POH-ggz?

Omdat de POH-ggz valt onder de huisartsenzorg, zijn er voor u geen extra kosten aan verbonden. Er gaat ook niets af van uw eigen risico bij de zorgverzekeraar.

Hoe zit het met de vertrouwelijkheid?

Uw huisarts blijft hoofdbehandelaar en werkt nauw samen met de POH-ggz. Indien nodig wordt uw situatie doorgesproken om te komen tot een optimale begeleiding voor u. De informatie die u deelt met de POH-ggz wordt eventueel besproken met de huisarts (tenzij u aangeeft dat u dit niet wilt). Het doel hiervan is de samenwerking tussen uw huisarts en de POH-ggz optimaal te laten verlopen. 

POH GGZ

 

Onze missie is:

"Het bieden van integrale psychosociale zorg in de huisartsenpraktijk

met kwaliteitsborging vanuit onze organisatie"

Locatie Haspel GGZ

Europalaan 12A bis, 5232 BC
’s-Hertogenbosch
Telefoonnummer Haspel GGZ

073 - 203 6 203

 
Haspel E-mailadres

info@haspelggz.nl
Linkedin Haspel GGZ

Follow us!

 

Copyright © 2015 Haspel  POH -  GGZ 

Haspel GGZ Den Bosch
POH GGZ Haspel