Consultaties


ConsultatieConsultaties

Het kan zijn dat de POH-ggz (of uw huisarts) graag de mening van een psychiater wil vragen over uw situatie. In zo’n geval kan de huisarts of POH-ggz een eenmalig consult aanvragen bij een psycholoog of psychiater of ggz kaderarts (consultatieverlener).

De POH-ggz zal uw situatie voorleggen aan de desbetreffende consultatieverlener. De consultatieverlener voert een gesprek met u, en adviseert vervolgens de huisarts. Er wordt daarvoor een afspraak voor u gemaakt en de consultatieverlener komt langs bij uw huisartsenpraktijk, of nodigt u uit in de eigen praktijk. Het kan zijn dat een telefonisch of schriftelijk advies volstaat. 

Consultatie kan alleen plaatsvinden met uw toestemming.

Eenmalige consultatie valt onder de financiering van de huisartsenzorg, hier zijn geen extra kosten aan verbonden voor u.

 

Onze missie is:

"Het bieden van integrale psychosociale zorg in de huisartsenpraktijk

met kwaliteitsborging vanuit onze organisatie"

Locatie Haspel GGZ

Europalaan 12A bis, 5232 BC
’s-Hertogenbosch
Telefoonnummer Haspel GGZ

073 - 203 6 203

 
Haspel E-mailadres

info@haspelggz.nl
Linkedin Haspel GGZ

Follow us!

 

Copyright © 2015 Haspel  POH -  GGZ 

Haspel GGZ Den Bosch
Consultatie Haspel GGZ