Consultatie


ConsultatieConsult bij Haspel Den Bosch

Het kan zijn dat de POH-GGZ (of huisarts) niet direct weet hoe hij of zij u het beste kan helpen met uw klachten. In zo’n geval kan de huisarts of POH-GGZ een eenmalig consult aanvragen bij een psycholoog of psychiater of GGZ kaderarts (consultatieverlener).

De POH-GGZ zal uw situatie voorleggen aan de desbetreffende consultatieverlener. De consultatieverlener voert een gesprek met u en adviseert vervolgens de huisarts. Er wordt daarvoor een afspraak voor u gemaakt en de consultatieverlener komt langs bij uw huisartsenpraktijk, of nodigt u uit in de eigen praktijk. Het kan zijn dat een telefonisch of schriftelijk advies volstaat. 

Consultatie kan alleen plaatsvinden met uw toestemming.

Eenmalige consultatie valt onder de financiering van de huisartsenzorg, hier zijn dan ook geen extra kosten voor u aan verbonden.

 

Onze missie is:

"Het bieden van integrale psycho-sociale zorg binnen de eerste lijn, onder verantwoordelijkheid van de huisarts, met kwaliteitsborging vanuit de organisatie"

Locatie Haspel GGZ

Bruistensingel 660, 5232 AJ
’s-Hertogenbosch
Telefoonnummer Haspel GGZ

088 - 8765220

 
Haspel E-mailadres

info@haspelggz.nl
Linkedin Haspel GGZ

Follow us!

 

Copyright © 2015 Haspel  POH -  GGZ 

Haspel GGZ Den Bosch
Consultatie Haspel GGZ