3+ regeling


Per 1 januari 2014 heeft er een verschuiving plaatsgevonden binnen de inrichting van de Geestelijke Gezondheidszorg in Nederland. De grote lijnen daarin zijn:

Onder meer op basis van deze veranderingen is de 3+ regeling in het leven geroepen. De 3+ regeling voorziet in de financiering van e-health, beslisondersteuning en eenmalige consultatie van psycholoog en psychiater. Haspel en Hart voor Brabant Doktersdiensten zijn door de zorggroepen Chronos, BeRoEmD en Beter in Bommelerwaard gevraagd om de 3+ regeling voor de regio Meijerij/Bommelerwaard in te regelen. Huisartsen met een POH-GGZ in de praktijk ontvangen van de zorgverzekeraars een bepaald bedrag per jaar per ingeschreven patiënt. Haspel dient de aanvraag voor deze gelden namens de huisarts in. De huisarts ontvangt vervolgens een beschikking van de zorgverzekeraars en kan hiermee het geld declareren. Wanneer de huisarts het geld gedeclareerd heeft, halen Haspel en Hart voor Brabant middels automatische incasso een deel van deze gelden op. Het overige deel mag de huisarts zelf houden om de administratieve handeling en de bijdrage aan tijd en kennisopbouw met betrekking tot de 3+ regeling te bekostigen.

Inmiddels doen al een groot aantal normpraktijken in de regio Meijerij/Bommelerwaard mee aan de 3+ regeling. Hieronder vindt u een overzicht van de drie verschillende onderdelen van de 3+ regeling, voorzien van een korte uitleg. Actuele informatie over de stand van zaken omtrent de 3+ regeling vindt u op onze nieuwspagina.

E-health

E-health staat voor elektronische gezondheid, ook wel ‘zorg via internet’ te noemen. E-health neemt een steeds prominentere plek in de (geestelijke) gezondheidszorg in. Reguliere face-to-face gesprekken worden gecombineerd met onder meer online behandelmodules.

Haspel maakt voor e-health gebruik van Minddistrict. Minddistrict is marktleider in e-healthtoepassingen en biedt een uitgebreid aanbod van modules aan. Haspel heeft zowel GGZ-modules voor volwassenen als voor jeugd ingekocht bij Minddistrict. Wanneer een huisartsenpraktijk meedoet aan de 3+ regeling in de regio Meijerij/Bommelerwaard, kunnen zij via Haspel gebruik maken van Minddistrict.

Consultatie

Met ingang van 2015 wordt in de regio Meijerij/Bommelerwaard invulling gegeven aan de consultatieregeling, die in het leven is geroepen in het verlengde van de regeling POH-GGZ.
Met de consultatieregeling worden een aantal doelen nagestreefd, namelijk (1) de patiënt zo lang en goed mogelijk in de eigen omgeving helpen met ondersteuning van de kennis van specialisten, (2) het voorkomen van onterechte verwijzingen naar de Basis GGZ en de specialistische GGZ en (3) het verhogen van het kennisniveau in de huisartsenpraktijk en het voorkomen van te late verwijzingen naar de Basis GGZ (BGGZ) en specialistische GGZ (SGGZ).

Huisartsen (en POH’s-GGZ) kunnen een eenmalige consultatieaanvraag doen bij een door het samenwerkingsverband gecontracteerde psycholoog, psychiater of kaderarts.

NB: Alleen voor consultatieverleners
Wij laten de aanvraag van consultaties graag via een vast stramien verlopen. Hoe? U leest het in onze speciale instructiekaart, die u hier kunt downloaden.

Beslisondersteuning

Volgens de zorgverzekeraars draagt de inzet van beslisondersteuning bij aan het voorkomen van onnodige of onjuiste verwijzingen. Screening- en monitoring tools, zoals bijvoorbeeld de 4DKL, kunnen de huisarts extra handvatten bieden om de patiënt naar de juiste zorgverlener te verwijzen.

 

 

Onze missie is:

"Het bieden van integrale psycho-sociale zorg binnen de eerste lijn, onder verantwoordelijkheid van de huisarts, met kwaliteitsborging vanuit de organisatie"

Locatie Haspel GGZ

Bruistensingel 660, 5232 AJ
’s-Hertogenbosch
Telefoonnummer Haspel GGZ

088 - 8765220

 
Haspel E-mailadres

info@haspelggz.nl
Linkedin Haspel GGZ

Follow us!

 

Copyright © 2015 Haspel  POH -  GGZ 

Haspel GGZ Den Bosch
Haspel 3+ regeling Den Bosch