Nieuws

AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming:

Informatie over hoe Huisartsenstichting Haspel omgaat met uw persoonsgegevens en uw privacy
vindt u in onze privacy-verklaring (klik op de oranje link).

 

Onze missie is:

"Het bieden van integrale psycho-sociale zorg binnen de eerste lijn, onder verantwoordelijkheid van de huisarts, met kwaliteitsborging vanuit de organisatie"

Locatie Haspel GGZ

Bruistensingel 660, 5232 AJ
’s-Hertogenbosch
Telefoonnummer Haspel GGZ

088 - 8765220

 
Haspel E-mailadres

info@haspelggz.nl
Linkedin Haspel GGZ

Follow us!

 

Copyright © 2015 Haspel  POH -  GGZ 

Haspel GGZ Den Bosch
Nieuws Haspel GGZ