Huisartsenondersteuning bij Haspel GGZ in ’s- Hertogenbosch

Huisartsen hebben soms ook ondersteuning nodig bij het behandelen van de patiënten. Haspel kan u helpen met ondersteuning van patiënten met psychische klachten. Haspel fungeert als samenwerkingsverband van de aangesloten huisartsen. Hierdoor kunnen ook individuele huisartsen in samenwerking komen voor POH-GGZ
Haspel werkt alleen met hoogstaande POH’s

POH-GGZ kan ervoor zorgen dat patiënten met psychische klachten van u worden overgenomen. Zo kunt u meer zorgen voor de reguliere patiënten. Haspel zorgt ervoor dat uw patiënten worden geplaatst bij enkel kwalitatief hoogwaardige POH’s. De POH’s waar In dit opzicht is Haspel GGZ vooruitstrevend in de regio ‘s – Hertogenbosch

Werving en plaatsing

Wanneer u kiest voor een POH-GGZ van Haspel in uw praktijk, krijgt u van ons twee profielen van geschikte kandidaten waar u uit kunt kiezen. Onze kandidaten zijn altijd zorgvuldig door een huisarts en kaderarts GGZ geselecteerd op basis van kennis, ervaring en uw wensen als huisarts.

Detachering Den Bosch

De POH-GGZ wordt – middels een detacheringscontract – in uw praktijk gedetacheerd. De POH-GGZ is in dienst (contract voor onbepaalde tijd) bij Hart voor Brabant Doktersdiensten B.V. Tussen u en Hart voor Brabant Doktersdiensten wordt ook een detacheringscontract opgesteld.

Tarieven

Wij werken met een eenheidsprijs per POH-GGZ. Wij maken hierbij geen onderscheid tussen eerstelijns psychologen, maatschappelijk werkers en SPV’ers. Meer informatie over de tarieven kunt u bij ons opvragen.

NB. Stichting Haspel heeft geen winstoogmerk. Bij groei van het aantal deelnemende huisartsen kan de prijsstelling naar beneden aangepast worden.

Ziekte en verlof

Bij ziekte of zwangerschapsverlof doen wij ons uiterste best om vervanging te regelen. Indien dit na twee weken niet is gelukt, vervalt de betalingsverplichting tot aan de terugkeer van de POH-GGZ.

Opleiding

De kennis van de POH’s van Haspel wordt altijd geactualiseerd door middel van scholing, intervisie, casuïstiek en werkoverleg buiten de praktijk. 5% van de door u ingehuurde uren wordt besteed aan deze ontwikkeling van de POH-GGZ. Ook wordt ongeveer 5% van de loonsom geïnvesteerd in de ontwikkeling van de POH-GGZ.

In de praktijk

Wilt u graag een POH-GGZ van Haspel in de praktijk? Dan verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen. Wij komen dan graag bij u langs voor een kennismakingsgesprek.

 

Onze missie is:

"Het bieden van integrale psycho-sociale zorg binnen de eerste lijn, onder verantwoordelijkheid van de huisarts, met kwaliteitsborging vanuit de organisatie"

Locatie Haspel GGZ

Bruistensingel 660, 5232 AJ
’s-Hertogenbosch
Telefoonnummer Haspel GGZ

088 - 8765220

 
Haspel E-mailadres

info@haspelggz.nl
Linkedin Haspel GGZ

Follow us!

 

Copyright © 2015 Haspel  POH -  GGZ 

Haspel GGZ Den Bosch
voor huisartsen