Huisartsenondersteuning vanuit Haspel

De diverse transities hebben tot een taakverzwaring geleid van de Nederlandse huisarts. Slechts met kundig ondersteunend personeel kan de huisarts zich van deze taken kwijten. In de regio NBNO wordt de chronische somatische zorg vanuit de zorggroepen gefaciliteerd en wordt de ggz vanuit Haspel ondersteund, mede in opdracht van deze zorggroepen. Dit zowel in personele zin, met goed geschoolde en ervaren ggz professionals, als in kwaliteits-bevorderende zin door de incompany organisatie van relevante nascholingen en opleidingen.

Haspel fungeert als samenwerkingsverband van de aangesloten huisartsen, waar ruim 170 huisartsen in participeren. Haspel heeft voor de invulling van de ggz ruim 560 POH-ggz in dienst. 

Werving en plaatsing

Wanneer u ervoor kiest om een praktijkondersteuner van Haspel in uw praktijk te nemen, krijgt u van ons twee profielen van geschikte kandidaten waar u uit kunt kiezen. Wij houden hierbij rekening met uw voorkeuren: een generalist, of combinatie met bijvoorbeeld een POH jeugd in een 'jonge' praktijk, of een POH ouderen bij een overschot aan senioren. Onze kandidaten zijn altijd zorgvuldig door de kaderarts ggz en de regiocoördinator ggz geselecteerd op basis van opleiding, kennis, ervaring en uw wensen als huisarts. 

De POH-ggz die in uw praktijk gaat werken is in dienst bij Huisartsenstichting Haspel

Tarieven

Alle praktijkondersteuners worden betaald in schaal 8 van de huisartsen-CAO. Wij maken hierbij geen onderscheid tussen psychologen, maatschappelijk werkers en SPV ’ers, SKJ 'ers of B-verpleegkundigen. 

NB. Stichting Haspel heeft geen winstoogmerk. Bij groei van het aantal deelnemende huisartsen kan de prijsstelling naar beneden aangepast worden. Haspel financiert vanuit een bescheiden opslag op het uurtarief de opleiding POH-ggz,  incompany scholingen, intervisiegroepen met begeleiding, casuïstiekbesprekingen, functie-relevante opleidingen (bv CGT, ACT, EMDR, Oplossingsgerichte Psychologie, EFT). Daarnaast het -kleine- bureau van secretaresse, administratief medewerkster, kwaliteitsmedewerkster, medisch directeur en algemeen directeur.

Ziekte en verlof

Bij ziekte, zwangerschaps- of ouderschapsverlof doen wij ons uiterste best om vervanging te regelen. De betalingsverplichting vervalt vanaf het moment van ziekmelding of verlof.

Opleiding

De kennis van de POH’s van Haspel wordt altijd geactualiseerd door middel van scholing, intervisie, casuïstiek- en werkoverleg buiten de praktijk. 5% van de door u ingehuurde uren wordt besteed aan deze ontwikkeling van de POH-ggz. Vanuit Haspel wordt ongeveer 5% van de loonsom geïnvesteerd in de kosten van de scholingen en opleidingen van de POH-ggz.

In de praktijk

Overweegt u een POH-ggz van Haspel in de praktijk te nemen? Dan verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen. Wij komen graag bij u langs voor een kennismakingsgesprek.

 

Onze missie is:

"Het bieden van integrale psycho-sociale zorg binnen de eerste lijn, onder verantwoordelijkheid van de huisarts, met kwaliteitsborging vanuit de organisatie"

Locatie Haspel GGZ

Europalaan 12A bis, 5232 BC
’s-Hertogenbosch
Telefoonnummer Haspel GGZ

073 - 203 6 203

 
Haspel E-mailadres

info@haspelggz.nl
Linkedin Haspel GGZ

Follow us!

 

Copyright © 2015 Haspel  POH -  GGZ 

Haspel GGZ Den Bosch
voor huisartsen
schermafbeelding