Huisartsenondersteuning vanuit Haspel

De diverse transities hebben tot een taakverzwaring geleid van de Nederlandse huisarts. Slechts met kundig ondersteunend personeel kan de huisarts zich van deze taken kwijten. In de regio NBNO wordt de chronische somatische zorg vanuit de zorggroepen gefaciliteerd en wordt de GGZ vanuit Haspel ondersteund, mede in opdracht van deze zorggroepen. Dit zowel in personele zin, met goed geschoolde en ervaren GGZ professionals, als in kwaliteits-bevorderende zin door de incompany organisatie van relevante nascholingen en opleidingen.

Haspel fungeert als samenwerkingsverband van de aangesloten huisartsen, van medio 2019 in totaal ruim 170 huisartsen, met ruim 50 POH GGZ in dienst. 

Werving en plaatsing

Wanneer u ervoor kiest om een praktijkondersteuner van Haspel in uw praktijk te nemen, krijgt u van ons twee profielen van geschikte kandidaten waar u uit kunt kiezen. Wij houden hierbij rekening met uw voorkeuren: een generalist, of combinatie met bijvoorbeeld een POH jeugd in een 'jonge' praktijk, of een POH ouderen bij een overschot aan senioren. Onze kandidaten zijn altijd zorgvuldig door de kaderarts GGZ en de regiocoordinator GGZ geselecteerd op basis van opleiding, kennis, ervaring en uw wensen als huisarts. 

De POH-GGZ die in uw praktijk gaat werken is in dienst (contract voor onbepaalde tijd) bij Hart voor Brabant Doktersdiensten B.V. 

Tarieven

Alle praktijkondersteuners worden betaald in schaal 8 van de huisartsen-CAO. Wij maken hierbij geen onderscheid tussen psychologen, maatschappelijk werkers en SPV ’ers, SKJ 'ers of B-verpleegkundigen.

NB. Stichting Haspel heeft geen winstoogmerk. Bij groei van het aantal deelnemende huisartsen kan de prijsstelling naar beneden aangepast worden. Haspel financiert vanuit een bescheiden opslag op het uurtarief de opleiding POH GGZ,  incompany scholingen, intervisiegroepen met begeleiding, casuïstiekbesprekingen, functie-relevante opleidingen (bv CGT, ACT, EMDR, Oplossingsgerichte Psychologie, EFT). Daarnaast het -kleine- bureau van secretaresse, administratief medewerkster, kwaliteitsmedewerkster, medisch directeur en algemeen directeur.

Ziekte en verlof

Bij ziekte, zwangerschaps- of ouderschapsverlof doen wij ons uiterste best om vervanging te regelen. Indien dit na twee weken niet is gelukt, vervalt de betalingsverplichting tot aan de terugkeer van de POH-GGZ.

Opleiding

De kennis van de POH’s van Haspel wordt altijd geactualiseerd door middel van scholing, intervisie, casuïstiek- en werkoverleg buiten de praktijk. 5% van de door u ingehuurde uren wordt besteed aan deze ontwikkeling van de POH-GGZ. Ook wordt ongeveer 5% van de loonsom geïnvesteerd in de ontwikkeling van de POH-GGZ.

In de praktijk

Overweegt u een POH-GGZ van Haspel in de praktijk te nemen? Dan verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen. Wij komen graag bij u langs voor een kennismakingsgesprek.

 

Onze missie is:

"Het bieden van integrale psycho-sociale zorg binnen de eerste lijn, onder verantwoordelijkheid van de huisarts, met kwaliteitsborging vanuit de organisatie"

Locatie Haspel GGZ

Bruistensingel 660, 5232 AJ
’s-Hertogenbosch
Telefoonnummer Haspel GGZ

088 - 8765220

 
Haspel E-mailadres

info@haspelggz.nl
Linkedin Haspel GGZ

Follow us!

 

Copyright © 2015 Haspel  POH -  GGZ 

Haspel GGZ Den Bosch
voor huisartsen
schermafbeelding