CET regeling gefaciliteerd door Haspel 

eHealth, consultaties en beslisondersteuning in de regio Meierij en Bommelerwaard


Per 1 januari 2014  is de 'CET'- regeling in het leven geroepen: voor Consultaties, eHealth en de inzet van triage-instrumenten.  Haspel voert deze regeling uit voor de zorggroepen Chronos, BeRoEmD en Beter in Bommelerwaard.

De participatie in deze regeling is binnen onze kring zeer groot. In 2019 vond 658 maal een face-to-face consultatie plaats, en 80 maal een telefonische of mail consultatie. Het aantal eHealth modules in 2019: 2018. In 2020 376 face-to-face en 73 telefonische/ mailconsultaties. Het aantal eHealth modules in 2020: 2126 - een verwachte verschuiving van fysieke contacten naar eHealth vanwege Corona.

Hieronder vindt u een overzicht van de drie verschillende onderdelen van de CET- regeling, voorzien van een korte uitleg.

eHealth

Reguliere face to face gesprekken met de POH-ggz kunnen worden gecombineerd met online behandelmodules.
Wij maken gebruik van Minddistrict, marktleider in eHealth toepassingen met een uitgebreid aanbod van bijna 100 modules. Zowel op de website als op de mobiel. Dit betreft zowel ggz-modules voor volwassenen als voor jeugdigen. Maar ook modules voor de POH somatiek, meer gericht op leefstijl interventies.

Nog geen account? Stuur dan een e-mail naar info@haspelggz.nl met daarin de volledige naam en het e-mailadres van degene waarvoor het account aangemaakt moet worden. Wij maken accounts aan voor POH S en POH ggz, en huisartsen.

Consultatie

Met de consultatieregeling worden een aantal doelen nagestreefd, namelijk

Als huisarts kunt u een eenmalige consultatieaanvraag doen bij een door het samenwerkingsverband gecontracteerde psycholoog, psychiater of kaderarts. Dit kan een face-to-face contact betreffen, eventueel binnen de huisartsenpraktijk, maar ook een uitgebreide mail of telefonische consultatie.
De gecontracteerde psychiaters, psychologen en kaderarts hebben allen een account op VIP-live, waarlangs vraag en antwoord worden verzonden.

Beslisondersteuning

De inzet van beslisondersteuning kan bijdragen aan het voorkomen van onnodige of onjuiste verwijzingen, dan wel het juist tijdig doorverwijzen van patiënten met ernstiger problematiek. Wij gebruiken bij voorkeur de 4DKL om een beeld te vormen van de ernst en het verloop van klachten.

Versterking basis ggz

Met zorgverzekeraars CZ en VGZ zijn afspraken gemaakt dat de resterende gelden van de CET- regeling worden besteed aan de versterking van de samenwerking binnen de ggz en met het sociale domein. Hiervoor organiseert Haspel netwerkbijeenkomsten, rondom de huisartsenpraktijk. Deze bijeenkomsten worden goed bezocht en goed gewaardeerd, en bevorderen het 'elkaar kennen op 06-niveau'.

 

Onze missie is:

"Het bieden van integrale psychosociale zorg in de huisartsenpraktijk

met kwaliteitsborging vanuit onze organisatie"

Locatie Haspel GGZ

Europalaan 12A bis, 5232 BC
’s-Hertogenbosch
Telefoonnummer Haspel GGZ

073 - 203 6 203

 
Haspel E-mailadres

info@haspelggz.nl
Linkedin Haspel GGZ

Follow us!

 

Copyright © 2015 Haspel  POH -  GGZ 

Haspel GGZ Den Bosch
Haspel GGZ 3+ regeling