Versterking van de Basis ggz

Vroegtijdige passende ondersteuning van patiënten met psychosociale problematiek


Idealiter wordt vroegtijdig passende ondersteuning en behandeling geboden aan mensen met psychische / psychosociale klachten, in de eigen omgeving met behulp van kortdurende oplossingsgerichte interventies. De ggz-samenwerking in en rond de huisartsenpraktijk zodanig afgestemd dat onnodige opschaling van zorg voorkomen kan worden en eerdere afschaling van specialistische zorg gerealiseerd kan worden. 

Gewenste situatie

Vanuit de zorggroepen BeRoEmD, Beter in Bommelerwaard en Chronos worden actief diverse acties ingezet om de vereiste kanteling van zorg naar welzijn – met behoud van professionele standaarden – te kunnen maken.

Doelstelling: Het beoogde ondersteunings-, begeleidings- en behandelingsaanbod is georganiseerd binnen een goed op elkaar afgestemd en sluitend transmuraal ggz en maatschappelijk netwerk. Uitgangspunt is ondersteuning, begeleiding en behandeling op maat. De zorg- en welzijnsvraag van de patiënt is daarin leidend. De begeleiding / behandeling is gebaseerd op het concept van positieve gezondheid en empowerment van de patiënt. Het aanbod wordt laagdrempelig rondom de patiënt georganiseerd binnen het meest geëigende echelon. De patiënt en de diverse betrokken partijen werken efficiënt samen, vertrouwend op elkaars kennis en kunde.

Meer weten over de ontwikkeling Basis ggz? Download dan hier het projectplan.

 

Onze missie is:

"Het bieden van integrale psychosociale zorg in de huisartsenpraktijk

met kwaliteitsborging vanuit onze organisatie"

Locatie Haspel GGZ

Europalaan 12A bis, 5232 BC
’s-Hertogenbosch
Telefoonnummer Haspel GGZ

073 - 203 6 203

 
Haspel E-mailadres

info@haspelggz.nl
Linkedin Haspel GGZ

Follow us!

 

Copyright © 2015 Haspel  POH -  GGZ 

Haspel GGZ Den Bosch
Basis GGZ Haspel